~

Det er ikke nødvendigvis toll på alt, av de varene vi har i Superlove er det faktisk stort sett bare klær det kreves tollavgift for, og tollsatsen varierer mellom forskjellige typer plagg. 
Det er dog merverdigavgift på 25% på alle varer, når totalsummen, inkludert frakt, overstiger 350 norske kroner.

Det er mange som tror at man kan unngå toll og merverdiavgift hvis man bestiller varer med gaveinnpakning, dette er ikke tilfellet da dette kun gjelder for gaver sendt fra privatperson bosatt i utlandet, til privatperson bosatt i Norge – les mere om gaver og toll og merverdiavgift lengere ned. 

Når slipper jeg toll og merverdiavgift? 
Når du handler hos oss og totalsummen for varene og frakten er under 350 norske kroner slipper du å betale merverdigavgift og toll, uansett hvilken vare du kjøper. 

Om totalsummen overstiger denne verdien må du alltid betale merverdiavgift, uansett hvilken type vare du kjøper – vi vil gjerne minne om at vi i Superlove, trekker fra den danske merverdiavgiften før vi sender varen, denne tilsvarer den norske merverdigavgiften, som du skal betale ved innførsel til Norge (trekkes fra nettopris, etter ev. rabatt er trukket fra).

Det er også noen varer i vår nettbutikk som omfattes av tollavgift, under følger en enkel oversikt over varer og toll, og vi vil gjerne henvise til Tolletatens hjemmesider for utfyllende informasjon og importkalkulator. 

Klær 
Det er toll på en del klær, men sko er tollfritt. Du må likevel betale merverdiavgiften på 25 prosent når du importerer både klær og sko.

Klær er en av de typer varer det kan være toll på. Tollsatsene er avhenger av typen plagg, men er som regel 10,7% av varens verdi. 
Tollsatsen på en del vanlige typer plagg finner du i importkalkulatoren på tollvesenets nettsider.

Link til importkalkulator hos det norske tollvesen


Du kan også ringe Tolletatens infosenter på telefon 0 30 12 for å få hjelp til å finne riktig tollsats.

Smykker
Det er ingen toll på smykker, men merverdiavgift på 25% ved verdi på over 350 norske kroner (inkl. frakt). 

Interiør
Det er ingen toll på interiør, men merverdiavgift på 25% ved verdi på over 350 norske kroner (inkl. frakt).

Accessories
Da accessories-kategorien vår omfatter veldig mange forskjellige varetyper, også noen klesplagg, vil vi henvise til tolletatens nettsider, og deres importkalkulator for netthandel for at du skal kunne finne ut om, og nøyaktig hvor mye, du eventuelt må betale i tollavgift. 

Det er for eksempel forskjell på om du må betale tollavgift hvis du kjøper et belte i skinn, og hvis du kjøper et belte i tekstil, men en enkel huskeregel kan være at om du kjøper accessories som kan passe inn under en tekstil/kles-kategori, er det sannsynligvis toll på den. 

Angående gaver og gaveinnpakning
En gavesending er en vare som sendes uten noen form for vederlag fra privatpersoner bosatt i utlandet til privatpersoner i Norge.
Dette forutsetter at verdien på varen uten frakt er 1 000 NOK eller mindre. Du kan motta gaver avgiftsfritt så lenge den skal brukes av deg eller din familie.

Gavesendinger du må betale for

Tolletaten krever importavgift for gaven hvis den
-har en verdi over 1 000 kroner
-sendes fra en person bosatt i Norge, som oppholder seg midlertidig i utlandet
-er kjøpt av en privatperson i utlandet, men sendes fra for eksempel forretningen der varen er kjøpt
-er gitt til bruk i næringsvirksomhet, for eksempel for gratisutdeling til bedriftens kunder
-er betalt helt eller delvis. Eksempel på dette kan være vervepremier du mottar fra firma i utlandet.

Dette betyr at når du bestiller varer fra Superlove.dk, vil du ikke kunne bestille gaveinnpakning for å unngå toll.


Hvordan regne ut merverdiavgift

NB! Husk å ta høyde for kursvariasjon mellom danske kroner og norske kroner, tollvesenet tar utgangspunkt i hva varen er verdt i Norske kroner. 

Link til Tolletatens valutakurser 


Grunnlaget for beregning av merverdiavgift er hele prisen som er betalt for varen.

Satsen for merverdiavgift (moms, mva) er 25 prosent, (unntak matvarer der satsen er 15 prosent.)

Merverdiavgiften blir regnet ut fra den totale summen når du legger sammen: 
Varens pris 
+eventuell toll og andre avgifter 
+frakt 
+eventuell forsikring 
+eventuelle gebyrer, provisjoner eller liknende.

Du må som regel også betale et fortollingsgebyr til den som frakter varen – når du bestiller varer hos Superlove er det som regel UPS som tar seg av frakt og tollhåndtering.


Om tollhåndtering - UPS
Superlove bruker UPS som fraktselskap til forsendelse av varer, fast pris for frakt er 150 DKK– dette innebærer at du får varen levert på døra. 

UPS regner ut toll og moms etter tollvesenets satser. 
Faktura for tollhåndtering blir tilsendt deg som kunde i ettertid

Om det er flere enn 5 varelinjer på innholdsdeklarasjon (på pakken som skal fortolles) er det et tillegg på 79 NOK pr. varelinje. 
Om man skal sende en vare i retur og be om refundering av tollavgift kan man kontakte UPS og etterlyse en tolldeklarasjon ved hjelp av faktura- eller sporingsnummer.


Angående retur av varer og søknad om tollrefusjon

For å få refundert toll og avgifter ved retur eller bytte av varer kjøpt hos oss, må du kunne dokumentere at varen er fortollet inn i Norge, og at den er sendt tilbake til utlandet. 
Dokumentasjon på fortolling får du ved å kontakte UPS og etterlyse tolldeklarasjonen – det enkleste er å benytte fakturanummer eller sporingsnummer.

Deretter sender du en søknad til Tolletaten om å få refundert avgifter – liste over opplysninger og papirer som skal være med finner du på Tollvesenets hjemmesider.